Turun Sanomat: Pro Rantakivet ihmeissään keräämiensä rahojen kohtalosta. Salo haluaa kulttuuritalon talkoorahat tuoliremonttiinsa.

Turun Sanomat, Salo  22.8.2014
LILLI JOKELA

Pehmustetut tuolit Taidemuseo Veturitallin konserttitilaisuuksiin vai vedet, lämpö ja sähkö kaupunkilaisten olohuoneeksi perustettavaan vanhan kaupungintalon ruokalaan?

Salon kaupungin ja kulttuuriväen välille on puhjennut poikkeuksellinen kiista talkoovarojen käytöstä. Erimielisyydet uhkaavat nyt purkamiselta säästyneen vanhan kaupungintalon ruokalarakennuksen avaamista kaupunkilaisten ja yhdistysten yhteiseksi kulttuuritilaksi.
Kiistan kohteena on 16 700 euron potti, joka on perua kulttuuritalo Kivan varustamiseen kerätyistä varoista. Osapuolilla on eriävä näkemys varojen käytöstä kaupungin luopuessa Kivasta säästösyistä.
– Emme osanneet odottaa, että kaupunki vaatii yhteisistä rahoista sata prosenttia itselleen ja mitätöi yhdessä sopimamme, Pro Rantakivien varapuheenjohtaja Martti Halme oudoksuu.

Salo päätti neuvottelematta

Kiva on Salon kaupungin vuonna 2005 vuokraama konserttitila. Salon kulttuuriyhdistysten yhteenliittymä Pro Rantakivet oli aktiivisesti mukana keräämässä talkoovaroja Kivan varustamiseen. Talkootyönä kerättiin muun muassa lahjoituksia ja myytiin nimikylttejä istuimiin.
Varoille avattiin tili Pro Rantakivien nimissä ja sopimukseen kirjattiin, että tilin varat lahjoitetaan kulttuuritoimelle Kivan varustamiseen.
Vuonna 2011 sopimusta täydennettiin muun muassa lausekkeella, jonka mukaan varojen käytöstä sovitaan yhteisesti.
Sittemmin talousvaikeuksissa painiva Salo päätti luopua Kivasta säästösyistä vuoden 2014 jälkeen.
Kesäkuussa Salon kaupunginhallitus päätti, että kaikki varat käytetään Salon taidemuseo Veturitallin tuolien korvaamisella pehmusteluilla tuoleilla. Pro Rantakivet oli jo ehtinyt avata keskustelut varojen käyttämisestä sähkön, veden ja lämmön palauttamiseksi vanhaan ruokalaan.
– Asiassa ei pitäisi olla minkäänlaista tulkintaepäselvyyttä, sillä alkuperäisessä sopimuksessa lukee, että yhdistys lahjoittaa varat kulttuuritoimen käyttöön, Salon kulttuurituottaja Jouko Kivirinta sanoo.
Kivirinnan mukaan Veturitallin tuolien korvaaminen pehmustetuilla palvelee sopimuksen henkeä Kivan varustamisesta, sillä kaupunki järjestää jatkossa konsertteja Veturitallissa.
– Pehmustetut tuolit ovat erittäin tärkeät tilan akustiikan kannalta. Uskon, että suurin osa ihmisistä pitää itsestään selvänä rahojen ohjaamista siihen tarkoitukseen, Kivirinta sanoo.

Jatkosta päätetään syyskuussa
Pro Rantakivet on raivannut monta estettä saadakseen Saloon kaupunkilaisten yhteisen kulttuuritilan ja tapahtuma-areenan.
Yhdistys on neuvotellut vuoden päivät kaupungin kanssa purettavaksi päätetyn vanhan ruokalarakennuksen säilyttämisestä. Pro Rantakivet esitti vuokraavansa ja kunnostavansa ruokalan kaupunkilaisten yhteiseksi kulttuuritilaksi.
Kaupunki taipui säilyttämään rakennuksen, ja parhaillaan luottamuselimissä käsitellään tilan vuokraamista yhdistykselle tuhannen euron vuosikorvausta vastaan. Kiistaa talkoorahoista käydään erillisenä asiana.
– Talkoovarojen käyttö ruokalaan on olennainen osa kokonaisuutta. Joudumme pohtimaan yleiskokouksessa, miten selviämme sähkön, veden ja lämmityksen palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos emme saa edes osuuttamme rahoista, Pro Rantakivien puheenjohtaja Päivikki Franck sanoo.
Pro Rantakivet kokoontuu syyskuun alussa käsittelemään ruokala-asiaa. Salon valtuuston on määrä päättää tilan vuokraamisesta niin ikään syyskuun kokouksessaan.
Pro Rantakivien varapuheenjohtajan Martti Halmeen ja puheenjohtajan Päivikki Franckin haave vanhan ruokalan pelastumisesta purkutuomiolta toteutui. Nyt peistä väännetään talkoorahoista, jotka Salon kaupunki haluaa käyttää omiin tarpeisiinsa.

Missä mennään

Salon kaupunki päätti vuonna 2010 purkaa käytöstä poistuneen vanhan kaupungintalon sekä ruokalarakennuksen.
Pro Rantakivet lähestyi kaupunkia vuonna 2013 esityksellään ruokalan säilyttämisestä ja luovuttamisesta yhdistykselle.
Salon kaupunki päätti keväällä 2014 säilyttää ruokalarakennuksen. Vuokrasopimus on parhaillaan luottamuselinkäsittelyssä.
Kiista kultturitalo Kivan talkoovaroista puhkesi alkukesästä.

Salo kielsi valittamastarahapäätöksestä

Salon kaupunki kielsi oikaisuvaatimuksen tekemisen kesäkuisesta päätöksestään, jolla se vaati talkoovarojen siirtämistä Pro Rantakivien tililtä itselleen.
Kaupunginhallitus linjasi samalla varojen käytöstä Veturitallin pehmustettuihin tuoleihin.
Oikaisuvaatimus on kuntalaisten ja asianosaisten työkalu valittaa kunnan tekemistä päätöksistä.
Salon kaupunginlakimies Jari Niemelä perustelee oikaisukieltoa kuntalain pykälällä, jonka mukaan oikaisuvaatimusta ei voi tehdä valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevassa asiassa.
– Tulkintamme mukaan kaupunginhallituksen päätös koski sopimuksen täytäntöönpanoa. Kaupunki ja Pro Rantakivet sopivat vuonna 2005 varojen siirtämisestä kaupungille, Niemelä perustelee.
Pro Rantakivien varapuheenjohtajan Martti Halmeen mukaan kukaan ei hyvinä vuosina kysellyt rahojen perään, minkä vuoksi varojen siirtämisestä ei edes keskusteltu.
Yhdistys valitti talkoovarojen siirtämistä ja tuolihankintaa koskevasta päätöksestä kielloista piittaamatta, mutta kaupunginhallitus sivuutti oikaisuvaatimuksen.
– Kaupunki on päätöksenteossaan linjannut kantaansa sopimukseen. Nyt on päästävä eteenpäin neuvottelemalla, sillä varoja ei voi nostaa ilman molempien suostumusta, Niemelä sanoo.