Ruokalarakennuksen luovuttaminen Pro Rantakivet ry:lle kulttuurikäyttöön

PRO RANTAKIVET Ry

Kevätkokous ke 2.4.2014 klo 19.00

PÖYTÄKIRJANOTE 

7 § Ruokalarakennuksen luovuttaminen Pro Rantakivet ry:lle kulttuurikäyttöön

Pro Rantakivet päättää ottaa vastaan Ruokalarakennuksen kulttuurikäyttöön ja vastata remontti- ja käyttökustannuksista. Samalla yhdistys päättää vastata kaikista ruokalarakennuksenkunnostamiseen ja ylläpitoon liittyvistä velvoitteista ja ottaa ruokalarakennuksen käyttöönsä nykyisessä kunnossa.

Talon alla olevasta maapohjasta ( 500 m2)  ja läheisyydessä olevasta pienestä parkkialueesta solmitaan vuokrasopimus 30 vuodeksi. Yhdistys toivoo nimellistä vuokraa. Vuokarasopimus toivotaan solmittavaksi pitkä-aikaiseksi, joka mahdollistaisi pankkilainan rakennuksen kunnostustarpeisiin. Erilaisten tilaisuuksien järjestämistä varten suunnitellaan myös terassialuetta sekä parkkialueen käyttöä osana sopimusta.

Huhtikuun 2014 aikana Pro Rantakivet ry. sitoutuu tekemään rakennuksen kuntokartoituksen, jonka pohjalta laaditaan pitkäntähtäimen suunnitelma sekä viisivuotiskorjaussuunnitelma. Samoin laaditaan tarkennettu suunnitelma ruokalarakennuksen toiminnasta ja rahoituksesta. Rahoitukseen liittyen Pro Rantakivet ry. saa käyttöönsä kulttuurikeskus Kivan tarpeistoa varten kerättyä rahaa, jonka käytöstä neuvotellaan erikseen. Salon kaupungin kulttuuripalvelujen ja Pro Rantakivet ry:n kesken rahojen käytöstä on erillinen sopimus.

Kuvausta tulevan kulttuurikeskuksen toiminnasta: Ruokalarakennuksesta tulee kulttuuri- ja toimintakeskus kaupungin sydämeen, joka kokoaa kaikenikäiset kaupunkilaiset; lapset, nuoret, aikuiset, perheet, seniorit, erilaiset harrastajat ja yhdistykset saman katon alle. Kuntalaisten olohuoneessa on tilaa monenlaisille näyttelyille ja erilaisille tapahtumille, teatterille, työpajoille, harrastuspiireille, elävälle musiikille, konserteille, kulttuurikahvilalle joka yhdistää monenlaista kuntalaisten toimintaa. Yhteisöllisyyden kautta luodaan uudenlaista kansalaistoimintaa kulttuurin harrastajien, ammattilasten ja kunnan asukkaiden kesken.