Tavoitteet

Pro Rantakivet ry:n tarkoitus ja toiminnan laatu

 • Toiminnassaan yhdistys pyrkii lisäämään mahdollisuuksia ihmisten omaehtoiselle toiminnalle ja itsensä kehittämiselle sekä näihin liittyville kulttuurisille sekä sosiaalisille toiminnoille. Yhdistys vaalii myös kulttuuriperintöä osana sivistyksellistä tehtäväänsä.
 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee kulttuuriyhteisöjen sekä harrastajien yhteenliittymiä, edistää kulttuurin harrastamista sekä kehittää erilaisten yhteisöjen sekä niiden jäsenistön välistä monialaista yhteistyötä. Yhdistys vaalii kulttuurialan etuja. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.
 • Yhdistys edistää kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä yhteiskunnassa. Se kokoaa kansalaistoiminnan ja vapaaehtoissektorin verkostoa ja aktivoi kansalaisten osallistumista sekä yhteistoimintaa.

Pro Rantakivet ry

 • ylläpitää omistamaansa Kulttuuritalo Villi rakennusta
 • omistaa toimintaa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • tekee aloitteita
 • ottaa kantaa kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun
 • järjestää näyttelyitä
 • suunnittelee ja järjestää kursseja ja muuta koulutusta
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää tilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:

 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • harjoittaa Kulttuurikeskus Villissä kahvilaliikettä
 • vuokrata kulttuurikeskuksen tiloja yleishyödylliseen käyttöön