Mitkä Rantakivet?

Vuonna 2000 alkoi keskustelu Salon kulttuuritalon rakentamisesta.
Salon kaupunki ja Salon Seudun Osuuskauppa olivat tehneet aiesopimuksen, jossa yhdistettäisiin kulttuuritilat ja hotellin laajennusosa. Hankkeesta oli jo ollut arkkitehti- kilpailu, jonka voittaja oli työnimeltään Rantakivet.

Kulttuuriväki päätti perustaa hanketta vauhdittamaan yhdistyksen, jonka perustamiskokous pidettiin 18.12.2000 ja nimeksi otettiin Pro Rantakivet ry. Paikalla oli suuri joukko kulttuuriväkeä, joka oli osoitus yhdistyksen vankasta tuesta ja perustamistarpeesta alusta lähtien. Yhdistyksen tarkoitus oli paitsi edesauttaa kulttuuritilan saamista Saloon, myös toimia alueellisesti kulttuuriväen edunvalvojana. Hallitukseen valittiin mahdollisimman kattava joukko eri kulttuurialojen edustajia.

Salon kaupunki ei kuitenkaan toteuttanut kulttuuritalohanketta Farmoksen tontille, jonne se oli kaavailtu. Tällöin alettiin etsiä vaihtoehtoisia tiloja, joita olivat KIVA, Saloran entinen tehdaskiinteistö, halli Meriniityllä tai SSO:n omistama viljamakasiini Mariankadulla.

Pro Rantakivet ry:n aktiivinen toiminta vuodesta 2000 lähtien oli merkittävästi vaikuttamassa siihen, että KIVA saatiin kulttuuritilaksi.

Kaupungin vuokrasopimus KIVA:n kiinteistöstä päättyi vuoden 2014 lopussa, eikä sitä jatkettu taloudellisista syistä. KIVA:n toiminta kulttuuritilana jatkuu kuitenkin yksityisomistuksessa, ja sitä on edelleen mahdollisuus vuokrata erilaisiin tapahtumiin.