Pro Rantakivet hyväksyi vanhan ruokalan lahjakirjan!

Salon Seudun Sanomat 10.9.2014 21:28:41

Pro Rantakivet lähtee suunnittelemaan kulttuurikeskus Villiä Salon kaupungintalon vanhaan ruokalaan. Asia varmistui keskiviikkoiltana, yhdistyksen jäsenkokous hyväksyi osaltaan lahjakirjan, jolla rakennus siirtyy kaupungilta Pro Rantakiville. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lahjakirjan maanantaina.

Pro Rantakivet saa rakennuksen korvauksetta. Yhdistys maksaa tontista kaupungille vuokraa tuhat euroa vuodessa.

Pro Rantakivien suunnitelma on tehdä kaupungin keskustaan kulttuuri- ja toimintakeskus, joka kokoaa kaikenikäiset kaupunkilaiset näyttelyihin, tapahtumiin, teatteriin, työpajoihin, konsertteihin ja kulttuurikahvilaan.

”Yhteisöllisyyden kautta luodaan uudenlaista kansalaistoimintaa kulttuurin harrastajien, ammattilasten ja kunnan asukkaiden kesken,” linjataan yhdistyksen kotisivuilla.

Turun Sanomat: Pro Rantakivet ihmeissään keräämiensä rahojen kohtalosta. Salo haluaa kulttuuritalon talkoorahat tuoliremonttiinsa.

Turun Sanomat, Salo  22.8.2014
LILLI JOKELA

Pehmustetut tuolit Taidemuseo Veturitallin konserttitilaisuuksiin vai vedet, lämpö ja sähkö kaupunkilaisten olohuoneeksi perustettavaan vanhan kaupungintalon ruokalaan?

Salon kaupungin ja kulttuuriväen välille on puhjennut poikkeuksellinen kiista talkoovarojen käytöstä. Erimielisyydet uhkaavat nyt purkamiselta säästyneen vanhan kaupungintalon ruokalarakennuksen avaamista kaupunkilaisten ja yhdistysten yhteiseksi kulttuuritilaksi.
Kiistan kohteena on 16 700 euron potti, joka on perua kulttuuritalo Kivan varustamiseen kerätyistä varoista. Osapuolilla on eriävä näkemys varojen käytöstä kaupungin luopuessa Kivasta säästösyistä.
– Emme osanneet odottaa, että kaupunki vaatii yhteisistä rahoista sata prosenttia itselleen ja mitätöi yhdessä sopimamme, Pro Rantakivien varapuheenjohtaja Martti Halme oudoksuu.

Salo päätti neuvottelematta

Kiva on Salon kaupungin vuonna 2005 vuokraama konserttitila. Salon kulttuuriyhdistysten yhteenliittymä Pro Rantakivet oli aktiivisesti mukana keräämässä talkoovaroja Kivan varustamiseen. Talkootyönä kerättiin muun muassa lahjoituksia ja myytiin nimikylttejä istuimiin.
Varoille avattiin tili Pro Rantakivien nimissä ja sopimukseen kirjattiin, että tilin varat lahjoitetaan kulttuuritoimelle Kivan varustamiseen.
Vuonna 2011 sopimusta täydennettiin muun muassa lausekkeella, jonka mukaan varojen käytöstä sovitaan yhteisesti.
Sittemmin talousvaikeuksissa painiva Salo päätti luopua Kivasta säästösyistä vuoden 2014 jälkeen.
Kesäkuussa Salon kaupunginhallitus päätti, että kaikki varat käytetään Salon taidemuseo Veturitallin tuolien korvaamisella pehmusteluilla tuoleilla. Pro Rantakivet oli jo ehtinyt avata keskustelut varojen käyttämisestä sähkön, veden ja lämmön palauttamiseksi vanhaan ruokalaan.
– Asiassa ei pitäisi olla minkäänlaista tulkintaepäselvyyttä, sillä alkuperäisessä sopimuksessa lukee, että yhdistys lahjoittaa varat kulttuuritoimen käyttöön, Salon kulttuurituottaja Jouko Kivirinta sanoo.
Kivirinnan mukaan Veturitallin tuolien korvaaminen pehmustetuilla palvelee sopimuksen henkeä Kivan varustamisesta, sillä kaupunki järjestää jatkossa konsertteja Veturitallissa.
– Pehmustetut tuolit ovat erittäin tärkeät tilan akustiikan kannalta. Uskon, että suurin osa ihmisistä pitää itsestään selvänä rahojen ohjaamista siihen tarkoitukseen, Kivirinta sanoo.

Jatkosta päätetään syyskuussa
Pro Rantakivet on raivannut monta estettä saadakseen Saloon kaupunkilaisten yhteisen kulttuuritilan ja tapahtuma-areenan.
Yhdistys on neuvotellut vuoden päivät kaupungin kanssa purettavaksi päätetyn vanhan ruokalarakennuksen säilyttämisestä. Pro Rantakivet esitti vuokraavansa ja kunnostavansa ruokalan kaupunkilaisten yhteiseksi kulttuuritilaksi.
Kaupunki taipui säilyttämään rakennuksen, ja parhaillaan luottamuselimissä käsitellään tilan vuokraamista yhdistykselle tuhannen euron vuosikorvausta vastaan. Kiistaa talkoorahoista käydään erillisenä asiana.
– Talkoovarojen käyttö ruokalaan on olennainen osa kokonaisuutta. Joudumme pohtimaan yleiskokouksessa, miten selviämme sähkön, veden ja lämmityksen palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos emme saa edes osuuttamme rahoista, Pro Rantakivien puheenjohtaja Päivikki Franck sanoo.
Pro Rantakivet kokoontuu syyskuun alussa käsittelemään ruokala-asiaa. Salon valtuuston on määrä päättää tilan vuokraamisesta niin ikään syyskuun kokouksessaan.
Pro Rantakivien varapuheenjohtajan Martti Halmeen ja puheenjohtajan Päivikki Franckin haave vanhan ruokalan pelastumisesta purkutuomiolta toteutui. Nyt peistä väännetään talkoorahoista, jotka Salon kaupunki haluaa käyttää omiin tarpeisiinsa.

Missä mennään

Salon kaupunki päätti vuonna 2010 purkaa käytöstä poistuneen vanhan kaupungintalon sekä ruokalarakennuksen.
Pro Rantakivet lähestyi kaupunkia vuonna 2013 esityksellään ruokalan säilyttämisestä ja luovuttamisesta yhdistykselle.
Salon kaupunki päätti keväällä 2014 säilyttää ruokalarakennuksen. Vuokrasopimus on parhaillaan luottamuselinkäsittelyssä.
Kiista kultturitalo Kivan talkoovaroista puhkesi alkukesästä.

Salo kielsi valittamastarahapäätöksestä

Salon kaupunki kielsi oikaisuvaatimuksen tekemisen kesäkuisesta päätöksestään, jolla se vaati talkoovarojen siirtämistä Pro Rantakivien tililtä itselleen.
Kaupunginhallitus linjasi samalla varojen käytöstä Veturitallin pehmustettuihin tuoleihin.
Oikaisuvaatimus on kuntalaisten ja asianosaisten työkalu valittaa kunnan tekemistä päätöksistä.
Salon kaupunginlakimies Jari Niemelä perustelee oikaisukieltoa kuntalain pykälällä, jonka mukaan oikaisuvaatimusta ei voi tehdä valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevassa asiassa.
– Tulkintamme mukaan kaupunginhallituksen päätös koski sopimuksen täytäntöönpanoa. Kaupunki ja Pro Rantakivet sopivat vuonna 2005 varojen siirtämisestä kaupungille, Niemelä perustelee.
Pro Rantakivien varapuheenjohtajan Martti Halmeen mukaan kukaan ei hyvinä vuosina kysellyt rahojen perään, minkä vuoksi varojen siirtämisestä ei edes keskusteltu.
Yhdistys valitti talkoovarojen siirtämistä ja tuolihankintaa koskevasta päätöksestä kielloista piittaamatta, mutta kaupunginhallitus sivuutti oikaisuvaatimuksen.
– Kaupunki on päätöksenteossaan linjannut kantaansa sopimukseen. Nyt on päästävä eteenpäin neuvottelemalla, sillä varoja ei voi nostaa ilman molempien suostumusta, Niemelä sanoo.

Ruokalarakennuksen luovuttaminen Pro Rantakivet ry:lle kulttuurikäyttöön

PRO RANTAKIVET Ry

Kevätkokous ke 2.4.2014 klo 19.00

PÖYTÄKIRJANOTE 

7 § Ruokalarakennuksen luovuttaminen Pro Rantakivet ry:lle kulttuurikäyttöön

Pro Rantakivet päättää ottaa vastaan Ruokalarakennuksen kulttuurikäyttöön ja vastata remontti- ja käyttökustannuksista. Samalla yhdistys päättää vastata kaikista ruokalarakennuksenkunnostamiseen ja ylläpitoon liittyvistä velvoitteista ja ottaa ruokalarakennuksen käyttöönsä nykyisessä kunnossa.

Talon alla olevasta maapohjasta ( 500 m2)  ja läheisyydessä olevasta pienestä parkkialueesta solmitaan vuokrasopimus 30 vuodeksi. Yhdistys toivoo nimellistä vuokraa. Vuokarasopimus toivotaan solmittavaksi pitkä-aikaiseksi, joka mahdollistaisi pankkilainan rakennuksen kunnostustarpeisiin. Erilaisten tilaisuuksien järjestämistä varten suunnitellaan myös terassialuetta sekä parkkialueen käyttöä osana sopimusta.

Huhtikuun 2014 aikana Pro Rantakivet ry. sitoutuu tekemään rakennuksen kuntokartoituksen, jonka pohjalta laaditaan pitkäntähtäimen suunnitelma sekä viisivuotiskorjaussuunnitelma. Samoin laaditaan tarkennettu suunnitelma ruokalarakennuksen toiminnasta ja rahoituksesta. Rahoitukseen liittyen Pro Rantakivet ry. saa käyttöönsä kulttuurikeskus Kivan tarpeistoa varten kerättyä rahaa, jonka käytöstä neuvotellaan erikseen. Salon kaupungin kulttuuripalvelujen ja Pro Rantakivet ry:n kesken rahojen käytöstä on erillinen sopimus.

Kuvausta tulevan kulttuurikeskuksen toiminnasta: Ruokalarakennuksesta tulee kulttuuri- ja toimintakeskus kaupungin sydämeen, joka kokoaa kaikenikäiset kaupunkilaiset; lapset, nuoret, aikuiset, perheet, seniorit, erilaiset harrastajat ja yhdistykset saman katon alle. Kuntalaisten olohuoneessa on tilaa monenlaisille näyttelyille ja erilaisille tapahtumille, teatterille, työpajoille, harrastuspiireille, elävälle musiikille, konserteille, kulttuurikahvilalle joka yhdistää monenlaista kuntalaisten toimintaa. Yhteisöllisyyden kautta luodaan uudenlaista kansalaistoimintaa kulttuurin harrastajien, ammattilasten ja kunnan asukkaiden kesken.

Salon kaupunki aikoo luopua entisen ruokalan purkamisesta

Salon vanha ruokalarakennus saa sittenkin jäädä paikoilleen.

Salon Seudun Sanomat 10.4.2014 14:37:36

Salon kaupunki aikoo luopua entisen ruokalarakennuksen purkamisesta ja luovuttaa talon Pro Rantakivet ry:n käyttöön. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko esittää asiaa ensi maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle.

Pro Rantakivet on anonut ruokalarakennusta omaan käyttöönsä jo pidempään, mutta kaupunki on pitänyt kiinni purkupäätöksestään.

Käänne tapahtui viime viikolla, kun asiasta järjestettiin neuvottelu. Pro Rantakivet päätti samana iltana kevätkokouksessaan, että se vastaa rakennuksen remontti- ja käyttökustannuksista sekä kunnossapidosta.

– Lähtökohtana on koko ajan ollut, ettei kaupunki halua kuluttaa rahaa siihen. Jos yhdistys haluaa vastuun rakennuksesta, sillä perusteella voidaan jatkaa, kaupunginjohtaja Antti Rantakokko perustelee esitystään.

Adressi ruokalarakennuksen puolesta luovutettiin päättäjille

Salon Seudun Sanomat 3.3.2014 12:55:19

Adressi, jossa toivotaan Salon Vähäsillankadun iäkkään ruokalarakennuksen säilyttämistä, keräsi parissa viikossa 650 nimeä. (mukaan luettuna paperiversiot)

Adressi luovutettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Viitaselle maanantaina. Tilaisuudessa mukana olivat myös kaupunginjohtaja Antti Rantakokko ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Saija Karnisto.

Salolaisten kulttuuriyhdistysten kattojärjestö Pro Rantakivet ry:n puheenjohtaja Päivikki Franck ja varapuheenjohtaja Martti Halme luovuttivat adressin. He toivovat, että kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokoontuessaan tänä iltana.

– Meidän toiveemme on, että keskustelu ja reunaehdot avattaisiin uudelleen, Franck sanoo.

Kaupungin budjettiin on varattu noin 100 000 euroa ruokalan ja sen vieressä sijaitsevan Heikolan talon purkuun.

Adressi purkupäätöksen pyörtämisen puolesta on verkossa avoinna toistaiseksi.

Katso video adressin luovutuksesta  

 

 

Ruokalarakennus säilytettävä

Allekirjoita adressi täällä  Ruokalarakennus säilytettävä

Näytetään ruokalarakennus, salo  prorantakivet.jpg

Me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, että Salon kaupungintalon pihapiirissä oleva ruokalarakennus on säilytettävä ja annettava kulttuuriyhdistysten käyttöön.

Salon entinen pitkäaikainen kaupunginarkkitehti Lauri Holmén puhuu rakennuksen säilyttämisen puolesta kaupunkikuvan kannalta sekä pitää järjettömänä purkaa yli satavuotiasta käyttökelpoista rakennusta, joka edustaa aikansa tyypillistä rakennuskantaa.

Mielestämme on järkevää rahankäyttöä, kunnostaa rakennusta, eikä käyttää rahaa sen purkamiseen. Tehty purkupäätös voidaan korvata uudella säilyttämispäätöksellä, kun tahtoa ja joustavuutta löytyy.

Pro Rantakivet ry,  Salon  kulttuuriyhdistysten kattojärjestö on halukas huolehtimaan ja pitämään huolta rakennuksesta.

Ruokala voisi olla toimintakeskus, joka kokoaa työttömät, nuoret, lapset, seniorit, erilaiset harrastajat ja kunnan toimijat yhteen. Se olisi paikka ylläpitää ja kehittää työkykyä. Se voisi olla tila lapsille nikkaroida ja puuhata yhdessä kummipappojen ja -mammojen kanssa, paikka nuorille ilmaista osaamistaan.

Siellä on tilaa näyttelyille ja tapahtumille, työpajoille, harrastuspiireille niin päivisin kuin iltaisin, kesästä kevääseen.

Vetoamme kaupungin päättäjiin ruokalarakennuksen säilyttämiseksi.