Valtakunnallisesti arvokkaan rakennuksen purku oudoksuttaa